Zasady Google Online Marketing Challenge

Na początku nauczyciel akademicki rejestruje się jako reprezentant na stronie internetowej konkursu. Następnie jako koordynator zespołów studentów ma za zadanie przewodzić grupie i współpracować ze studentami, aby upewnić się, że zdobyli właściwą wiedzę na temat marketingu online oraz korzystania z usługi Google AdWords.

Prowadzący zajęcia odpowiedzialny jest za przekazanie instrukcji, materiałów elektronicznych i przewodników, pomaga w wyborze właściwej organizacji gospodarczej oraz czuwa nad sporządzeniem raportów dotyczących strategii i osiągniętych efektów w czasie prowadzenia kampanii. Firma Google dostarcza przewodniki w wersji elektronicznej oraz jeden podręcznik ilustrujący, jak stworzyć efektywną kampanię promocyjną z wykorzystaniem AdWords.

Na osiągnięte wyniki w konkursie składają się dwa elementy. Pierwszy z nich to matematyczny algorytm oceniający przeprowadzoną kampanię, dostarczony przez Google. Algorytm bierze pod uwagę ponad 30 czynników związanych z działaniami w Google AdWords, m.in. liczbę wyświetleń, koszt za kliknięcie, wskaźnik CTR, wybór właściwych słów kluczowych, utworzone reklamy oraz zaplanowanie budżetu, aby określić efektywność kampanii promocyjnej.

Drugi komponent to ocena sporządzonych raportów przez panel akademicki. Najpierw algorytm matematyczny wyłania 50 najlepszych zespołów z każdego z trzech regionów geograficznych. Następnie globalny panel akademicki, składający się z kilkunastu profesorów z całego świata, wybiera zwycięzców z tych grup na podstawie wcześniej sporządzonych raportów, czterostronicowego raportu Pre-Campaign Strategy oraz ośmiostronicowego Post-Campaign Summary.

Po zakończeniu udziału w konkursie studenci powinni wykazywać się następującymi praktycznymi umiejętnościami:

  • planowanie formy marketingu online,
  • praca w grupie oraz współpraca z przedsiębiorstwem,
  • rozumienie i umiejętność wyjaśnienia następujących terminów: reklama bannerowa, wskaźnik CTR, konwersja, strona docelowa, techniki optymalizacji, zwrot z inwestycji i reklama tekstowa,
  • porównanie reklamy dla odbiorcy masowego z reklamą dopasowaną do intencji,
  • porównanie zalet i wad trzech modeli płatności za wyświetlaną reklamę: PPC – „płać za kliknięcie”, CPM – „płać za wyświetlenie” oraz marketingu afiliacyjnego,
  • zilustrowanie technicznych i kulturowych czynników wpływających na sukces kampanii marketingowej online,
  • wskazanie trudności w rozwijaniu kampanii marketingowej w oparciu o witrynę internetową znajdującą się pośród wielu milionów innych witryn.

Harmonogram i wykonywanie kolejnych działań zajmują około 12 tygodni. Zespoły składające się z 3-6 studentów mają za zadanie znaleźć firmę, która posiada witrynę internetową, jednak nie używa obecnie usługi Google AdWords lub nie używa jej co najmniej od 6 miesięcy. Studenci konsultują z wybraną organizacją, jakie cele chciałaby ona osiągnąć w trakcie prowadzonej kampanii reklamowej.

Zespoły tworzą dokument, w którym zawarta jest przygotowana strategia działania i na jej podstawie przygotowują treści reklamowe oraz plan działania. Zespoły otrzymują na powyższe działania kwotę 200 USD, uruchamiają kampanię i prowadzą ją przez następne 3 ciągłe tygodnie. Przez cały okres uczestnicy sprawdzają osiągnięte rezultaty, sporządzają wybrane raporty zindywidualizowane oraz zwiększają jakość i skuteczność swojej kampanii. Po jej zakończeniu studenci sporządzają podsumowanie przeprowadzonych działań oraz wskazują, które cele i z jakim efektem udało się osiągnąć, a także rekomendują działania dalszego rozwoju marketingu internetowego w wyszukiwarce internetowej.

Reklamy