Struktura uczestników GOMC w ramach AE Katowice

Uczestnicy Google Online Marketing Challenge z Akademii Ekonomicznej w Katowicach są rekrutowani w dwóch nurtach.

Pierwsza grupa to ochotnicy z mojego wyboru. Są to studenci II roku specjalności e-biznes na Wydziale Zarządzania. Ta grupa studentów w tym roku liczy 21 osób i wszystkie osoby biorą udział w GOMC w ramach  ćwiczeń z przedmiotu „Marketing w Internecie„.

Druga grupa to osoby, które odpowiedziały na ogłoszenie o możliwości wzięcia udziału w GOMC i przysłały do mnie swoją aplikację do konkursu.

W przypadku pierwszej grupy, czyli studentów e-biznesu z II roku, to mają się najwygodniej, ponieważ mają na ćwiczeniach 30 godzin czasu aby poprowadzić właściwie GOMC. Udział w konkursie GOMC jest traktowany jako forma zaliczenia. Chociaż to tylko 50% zaliczenia, ponieważ drugie 50% to założenie i prowadzenie własnego bloga sprawozdawczego na temat prowadzonych działań konkursowych. Wszystkie blogi jakie zostały uruchomione są tu podlinkowane.

Ważnym aspektem prowadzenia bloga jest także jego pozycjonowanie na tytuł konkursu czyli „Google Online Marketing Challenge”. Wyznaczyłem odpowiednią skalę punktową za udane pozycjonowanie bloga, co najmniej trzeba być w TOP50 przy założeniu, że sprawdzamy tylko strony z kategorii: język polski, żeby zdobyć punkty. Skala jest odwrotnie proporcjonalna, czyli za TOP1 jest 50 punktów, a za pozycję nr 50 jest 1 punkt. Jak można zaobserwować, wszystkie blogi szturmują TOP10 czy TOP20, często nawet okupując TOP1.

Sytuacja jest dosyć płynna i zmienia się bardzo często. Nie ukrywam, że zmotywowało mnie to, aby samemu zacząć pisać o GOMC i również znaleźć się w TOPie. Oczywiście pozycja mojego bloga nie będzie brana pod uwagę przy końcowej klasyfikacji, to znaczy, że nie zabiorę nikomu jednego oczka w wynikach.

Jest także kilka innych wyników mojego autorstwa w TOP50, należą do nich 2 opublikowane artykuły: „Wykorzystanie platformy Google AdWords w programie kształcenia na specjalności biznes elektroniczny” oraz ” Google Online Marketing Challenge i jego wdrożenie w programie kształcenia” a także zaproszenie kierowane ze stron Koła Naukowego Informaticus, w tej chwili to również 2 wyniki.

Druga grupa uczestników odpowiedziała na wcześniej wspomniane zaproszenie. W mailu oczekiwałem następujących informacji:

  • imię i nazwisko,
  • rok studiów i kierunek,
  • kilka słów o sobie – zainteresowania naukowe, plany dotyczące tematu pracy, działalność naukowa i pozaszkolna, doświadczenia z zakresu marketingu internetowego (jeśli jakieś są).

Na podstawie powyższych informacji zaprosiłem osoby do zespołów konkursowych. Spotkanie informacyjne dla uczestników odbyło się w ostatnim tygodniu lutego, na 2 godziny przed Silesia SEM #3. Z około 40 zgłoszeń jakie otrzymałem, na spotkanie przyszło 26 osób. Analizując wstępnie wcześniej przysłane zgłoszenia, sam podzieliłem studentów do grup. Kilka modyfikacji wprowadziłem na miejscu i utworzyło się 8 zespołów.

Składy osobowe są dosyć płynne, ponieważ kilka osób zrezygnowało a inne dołączyły po czasie. Do tej pory zaakceptowałem 4 prośby z Google Dashboard, jednak otrzymałem tylko jeden raport do wglądu, od trzech Agentek, które jeszcze nie otwarły konta w Google Dashboard. Przeczytanie raportu przeze mnie nie jest konieczne aby uruchomić kampanię AdWords, jednak wydaję mi się, że mogę coś doradzić, aby raport prezentował się lepiej.

Podsumowując, w tym roku jest plan uruchomienia 13 zespołów w Google Online Marketing Challenge. Każdy zespół będzie miał tu swoją charakterystykę  w postaci streszczeń z raportów Pre i Post oraz, krótkich relacji z działań w Google AdWords.

Reklamy