OSK Orlik – drugi ośrodek szkolenia kierowców

Paweł Bartela i spółka, przygotowali kampanię dla ośrodka szkolenia kierowców. Dobrze się składa, ponieważ jeden taki ośrodek już jest w realizacji innej kampanii.

Powstały w sierpniu 2006 roku Ośrodek Szkolenia Kierowców (OSK) „Jazda” jest jedną z kilkudziesięciu działających w regionie Śląsko-Dąbrowskim szkół nauki jazdy. Firma ta jest małym przedsiębiorstwem zatrudniającym 22 osoby ( w tym instruktorów jazdy  oraz pracowników administracyjno-biurowych). Na czele firmy stoi jej właściciel, Marcin Orlik.

Ze względu na specyfikę szkoleń kierowców, która poza zajęciami praktycznymi w zakresie prowadzenia pojazdów składa się również z serii wykładów teoretycznych, szkoła musiała rozwiązać logistyczny problem organizacji sal wykładowych, aby na szkolenia mogła uczęszczać jak największa liczba kursantów.

Dostrzegając fakt, iż większe miasta regionu takie jak: Katowice, Chorzów czy Sosnowiec zostały zdominowane przez konkurencyjne Ośrodki Szkolenia Kierowców, OSK „Jazda” postanowiła zaoferować swoje usługi klientom zamieszkującym mniejsze miasta. Główna siedziba firmy mieści się w Jastrzębiu Zdroju, jednak wykłady prowadzone są również w Raciborzu, Radlinie, Rybniku, Tworkowie, Wodzisławiu Śląskim i Żorach.

Po roku prowadzenia działalności właściciel postanowił zainwestować w witrynę internetową Jazda Orlik. W serwisie tym poza podstawowymi informacjami dla kursantów znajdują się również działy poświęcone praktycznym aspektom prowadzenia i obsługi pojazdów mechanicznych. Specjalny formularz umieszczony na stronie umożliwia zainteresowanym zapisanie się na kurs prawa jazdy bez wychodzenia z domu. Klient może zapisać się na kurs także w biurze firmy  lub u prowadzącego zajęcia bezpośrednio przed wykładem.

Firma oferuje szkolenia przygotowujące do egzaminów na prawo jazdy najpopularniejszej kategorii B. Według obowiązujących w Polsce przepisów o wydanie takiego dokumentu mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 18. rok życia oraz zdały w jednym z Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego odpowiedni egzamin państwowy.

Jak pokazują firmowe statystyki najliczniejszą grupę klientów stanowią osoby, które niedawno ukończyły osiemnasty rok życia i kształcą się w szkołach średnich, dlatego OSK „Jazda” stara się „być obecny” tam ze swoją ofertą. Łączny procent kursantów w wieku powyżej 25 lat jest wartością marginalną w porównaniu do grupy docelowej. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż zainteresowanie kursami nie utrzymuje się na jednakowym poziomie w przeciągu całego roku kalendarzowego. Popyt na usługi w zakresie kształcenia przyszłych kierowców cechuje się zdecydowaną sezonowością. Największy przyrost nowych klientów OSK „Jazda” odnotowuje w okresach wiosenno-letnich. Największy spadek zainteresowania kursami przypada na okres Świąt Bożego Narodzenia oraz Sylwestra, jednak warty zauważenia jest wzrost zapisów przypadający zawsze na styczeń nowego roku.

OSK „Jazda” uzyskuje przewagę nad liczną konkurencją dzięki kompleksowej ofercie, która skierowana jest do różnych grup odbiorców. Poza cieszącymi się największym zainteresowaniem standardowymi kursami na prawo jazdy kategorii B, firma posiada w swojej ofercie kursy dedykowane w tym m. in.: kursy indywidualne, kursy dla osób niesłyszących, kursy prowadzone w językach obcych (angielskim lub niemieckim). Póki co niewielu konkurentów zdecydowało się na włączenie do oferty podobnych pozycji, co dodatkowo podkreśla wyjątkowość kursów oferowanych przez OSK „Jazda”. Nowością są kursy przygotowujące do egzaminów na prawo jazdy kategorii B1. Taki dokument otrzymuje po zdaniu odpowiedniego egzaminu osoba, która ukończyła 16. rok życia. Szkolenia te prowadzone są wyłącznie w rybnickim oddziale firmy.

Firma promuje swoją ofertę wykorzystując różne kanały komunikacji oraz formy reklamy, jednak jak podkreśla jej właściciel, najlepszą reklamą jest zadowolony z usług klient. Skuteczność pozyskiwania nowych klientów poprzez bezpośrednie polecenie usług firmy przez osobę, która z tych usług już korzystała jest bliskie 100%, podczas gdy skuteczność pozostałych działań marketingowych jest zazwyczaj o wiele niższa.

Do tradycyjnych nośników reklamy stosowanych przez OSK „Jazda” można zaliczyć przede wszystkim ulotki reklamowe, plakaty, banery reklamowe oraz potykacze – umieszczane
w największych skupiskach potencjalnych klientów – głównie na terenach okolicznych szkół średnich. Ważny w działaniach promocyjnych firmy jest także Internet. Firma umieściła swoją stronę w katalogach największych polskich portali internetowych (Onet, Wirtualna Polska) oraz na własną rękę stara się optymalizować jej kod tak, aby znajdowała się ona jak najwyżej w naturalnych wynikach wyszukiwarek internetowych. Wskaźnik PageRank strony WWW nie jest wysoki i wynosi 2, podczas gdy ten sam wskaźnik obliczony dla jednej ze stron internetowych konkurencji wynosi 3.

Dobrze natomiast strona jest pozycjonowana w najpopularniejszej w Polsce wyszukiwarce Google, gdzie dla zapytania „nauka jazdy Wodzisław” odnośnik do strony znajduje się na 1. pozycji, natomiast zapytanie „nauka jazdy Rybnik” zwraca wyniki w których strona szkoły znajduje się na 2. pozycji. Gorzej sytuacja wygląda w przypadku zapytań mniej precyzyjnych np. „nauka jazdy” – strony nie można odnaleźć wśród stu pierwszych wyników, jednakże można założyć, iż klient zainteresowany kursem będzie starał się szukać OSK świadczącego usługi w jego regionie. Szkoła nie prowadzi e-mailowych kampanii marketingowych, postrzegając je jako nieefektywne. Skuteczność poszczególnych form reklamy firma sprawdza poprzez badania prowadzone samodzielnie wśród swoich klientów oraz odpowiednie ankiety umieszczane na swojej stronie internetowej.

Proponowana strategia AdWords

Po analizie usług oferowanych przez OSK „Jazda”, zdecydowali się na stworzenie dwóch kampanii. Pierwsza kampania Kursy jest podzielona na 4 grupy: Zwykłe, B1, Język Obcy, Dla Niesłyszących. Druga kampania Niezdane  posiada tylko jedną grupę Niezdane.

Budżet dzienny ustalili na poziomie $14 co daje $98 tygodniowo. Zatem przy pełnym dziennym wykorzystaniu budżetu kampania trwać będzie minimum pełne dwa tygodnie. Postanowili wyświetlać reklamy w promieniu 40 km od Rybnika. Według ich nie byłoby sensu wyświetlać reklam na większym terenie albowiem większość dotychczasowych klientów jest z Jastrzębia, Wodzisławia i tych okolic w obrębie których OSK „Jazda”  ma swoje oddziały i biuro. Większość ludzi woli korzystać z takich ośrodków szkolenia, które znajdują się w pobliżu miejsca ich zamieszkania. W ten sposób ograniczając zasięg kampanii będą trafiać z nią do osób naprawdę zainteresowanych.

Jeśli chodzi o grupę docelową to nie są sztywno nastawieni na konkretnie jedną grupę odbiorców. Klientami OSK „Jazda” są osoby w różnym wieku i różnej płci. Jeśli chodzi o wiek klientów to duże zainteresowanie wykazują osoby młode szczególnie z przedziału 18 – 21 lat. Lecz mimo to sporą część stanowią również osoby starsze.

Cele, które chcą osiągnąć to: osiągnięcie min. 3% współczynnika CTR, zwiększenie czasu spędzanego na stronie, zwiększenie głębokości odwiedzin strony do 3-4 stron. Chcieliby osiągnąć wszystkie zamierzone cele. Dzięki czemu zwiększyliby popularność i liczbę klientów OSK Jazda Orlik, a co za tym idzie kreowanych zysków dla ośrodka.

Reklamy