Raport post dla Gabinetu Anna

Głównym  celem kampanii dla Gabinetu Anna było zwiększenie rzeczywistej liczby klientów promowanego gabinetu. Ambicje sięgały wskaźnika konwersji w wysokości co najmniej 15%, a wskaźnika CTR na poziomie min. 5%.  Uruchomiono 8 kampanii Google AdWords – 5 podzielonych tematycznie ze względu na proponowane usługi oraz 3 główne kampanie reklamujące salon jako całość, z których dla każdej został określony zasięg terytorialny. Kampania trwała od 15 marca do 6 kwietnia. Założeniem było wydanie całości budżetu w przeciągu 15 dni, co dawało 13 US$/dzień. Dla każdej kampanii ustalono inne dzienne stawki.

Początkowo wydawany budżet dzienny był niski i nie spełniał nawet 10% planowanych 13US$. W trakcie trwania kampanii dokonywano wielu zmian, m.in. stopniowo zwiększano obszar wyświetleń kampanii. Zmiana ta miała zwiększyć liczbę potencjalnych odbiorców reklam. Kolejną zmianą była aktywna zmiana CPC, dostosowując stawki do tego by reklamy wyświetlały się na jak najwyższym miejscu. Natomiast utworzenie osobnej kampanii o nazwie „sieci partnerskie” i jej zdefiniowanie, pozytywnie wpłynęło na wskaźnik CTR. Aby wprowadzić różnorodność wyświetlanych reklam, oraz dopasować je w sposób jak najbardziej przyjazny do potrzeb użytkownika, zastosowano również opcję rotowania reklam oraz dynamicznych słów kluczowych.

Pod względem wskaźnika CTR, najskuteczniejszą kampanią okazała się „Mikrodermabrazja”, a najgorszą „sieci partnerskie”, gdzie wskaźnik dla całej kampanii z uwzględnieniem „sieci partnerskich” wyniósł 0,82 % (bez – 2,02 %). Ze względu na CPC, najdroższym słowem kluczowym okazało się hasło „makijaż”, a najtańszym – „manicure dla mężczyzn”. Najbardziej kapitałochłonna kampania to „Gabinet”, a najmniej „sieci partnerskie”. Najlepszy CTR miała fraza „Oksybrazja”, a najsłabszy m.in. „Zniszczone dłonie”, „Manicure leczniczy”, „Pielęgnacja dłoni”. Najwyższy współczynnik konwersji osiągnęła kampania ogólna „Gabinet”, a najniższy „sieci partnerskie”.

Prowadzona kampania nie spełniła naszych oczekiwań, zadowalająca jest jedynie kwestia konwersji. Konwersja, którą było wejście w zakładkę kontakt, z pewnością może cieszyć klienta, gdyż bezpośrednio wiąże się to z ich zyskami. Z prowadzonej kampanii wyciągnęli kilka ważnych wniosków na przyszłość  odnośnie Google AdWords oraz strony internetowej. Istotnym elementem w obsłudze Google AdWords jest częściowe, teoretyczne przygotowanie z zakresu terminologii. Co się tyczy strony internetowej, powinna być ona przejrzysta i przyjazna dla użytkownika, oraz zawierać informacje dla niego istotne i przydatne.
Czytaj Dalej „Raport post dla Gabinetu Anna”

Reklamy