Sanavita.pl w AdWords

Prowadzona przez nich kampania w Google AdWords miała przede wszystkim na celu zwiększenie liczby klientów gabinetu masażu i fizjoterapii prowadzonego przez panią Nowakowską w Siemianowicach Śląskich. Ponadto zamierzali zwiększyć odwiedzalność strony internetowej sanavita.pl, a także podnieść świadomość ludzi odnośnie korzyści wypływających z masaży oraz zabiegów fizjoterapeutycznych. Postawili sobie też pewne cele szczegółowe, a mianowicie CTR w kampanii ogólnej na poziomie 1%, w kampanii skierowanej na Siemianowice Śląskie CTR rzędu 10%, a CPC wynoszący 0,18 USD.

Po zakończeniu całej kampanii CTR kampanii ogólnej „Sanavita” wyniósł ponad 2%, a zatem zrealizowali jeden ze swoich celów, a w kampanii „Siemianowice” CTR ukształtował się na poziomie 0,99%. (Tabela 4)  Z kolei CPC wyniosło 0,27 USD, co także przekroczyło planowaną kwotę. W ramach kampanii „Sanavita” mieli kilka grup reklam: „fizjoterapia”, „masaże”, „masaże specjalistyczne”, „gabinet masażu”, „uszy”, „zabiegi”, a najlepiej wypadła ad grupa „gabinet masażu”, ponieważ wygenerowała CTR rzędu 7,94% i CPC na poziomie 0,19 USD. Kampania „Sanavita” była bardziej rozbudowana od drugiej kampanii „Siemianowice”, w ramach której utworzyli tylko jedną ad grupę „Siemianowice” Zakończyła się ona z CTR na poziomie 0,99%, a  CPC wyniósł 0,26 USD. Jeżeli chodzi o słowa kluczowe to najczęściej wyświetlane były słowa: „masaż” oraz rehabilitacja”,a najwyższy CTR uzyskały słowa: „masaż stawów” i „masaż uciskowy”.

Ogólnie rzecz biorąc kampania tylko w połowie zakończyła się z zamierzonym wynikiem, ale udało się osiągnąć po części cele, które przed sobą postawili. W trakcie realizacji kampanii nie obyło się bez pojawiających się problemów, co wiązało się z koniecznością wprowadzenia kilku zmian. Kampanię zakończyli z dosyć dobrym wynikiem, biorąc pod uwagę liczne trudności, które się pojawiły oraz całkowity brak doświadczenia w tej dziedzinie. W czasie kampanii mogli wyciągnąć wiele wniosków na przyszłość. Przy ustawianiu kampanii na pewno należy być ostrożnym, by nie uruchomić jej przed czasem, a ponadto należy odpowiednio przemyśleć tworzone grupy reklam, co znacznie wpływa na skuteczność kampanii, przejrzystość wyników jak i analizę efektywności. Należy też przemyśleć czy usługa sieci kontekstowych powinna być włączona, gdyż wiąże się to z większą liczbą wyświetleń. Ważna jest także współpraca w grupie, a zwłaszcza podział obowiązków wpływający na lepsze efekty działania.

Omówienie kampanii:

Czas trwania kampanii spowodował wiele zmian zarówno w życiu uczestników konkursu jak i samej właścicielki gabinetu masażu i fizjoterapii- pani Elżbiety Nowakowskiej. Jednym z głównych celów, który postawili sobie w pre-raporcie, było pozyskanie jak największej liczby nowych klientów zainteresowanych skorzystaniem z usług pani Nowakowskiej. Można śmiało stwierdzić, iż cel ten został osiągnięty, ponieważ już kilka dni po uruchomieniu internetowych reklam, coraz więcej klientów dzwoniło do gabinetu z pytaniami o terminy, ceny oraz szczegółowe informacje, powołując się przy tym  na stronę internetową. Kolejnym głównym celem kampanii było zwiększenie odwiedzalności strony http://www.sanavita.pl, a  warto podkreślić, że witryna ta została niedawno utworzona, co wiązało się z faktem, iż nie posiadali wyników odnośnie odwiedzin strony z przed kilku tygodni czy miesięcy.

Dzięki Google Analytics, które kontrolowało stronę gabinetu od 24 lutego, mogli zaobserwować, że liczba odwiedzin przed uruchomieniem kampanii kształtowała się na poziomie 2-3 odwiedzin dziennie. Natomiast po uruchomieniu reklam liczba wejść diametralnie wzrosła i w czasie aktywności na koncie AdWords kształtowała się na poziomie 20-40 odwiedzin dziennie. Po zakończeniu kampanii, wejścia na stronę spadły ponownie do poziomu 2-4 dziennie. Kolejnym celem, który chcieli osiągnąć to wzrost świadomości ludzi na temat masażu oraz przekonanie ich do tej formy relaksu. Jeżeli chodzi o pomiar zmian to jest to praktycznie niemożliwe, jednak mają nadzieje, że dzięki przejrzystej stronie z rzetelnymi informacjami na temat masażów i zabiegów ludzie bardziej przekonali się do tej formy relaksu. Postawili sobie tez kilka celów szczegółowych, ale niestety w większości nie udało ijm się ich spełnić. Pierwszy z celów zakładał, że CTR w kampanii ogólnej „Sanavita” osiągnie ponad 1% i został on zrealizowany, gdyż  z 57 659 wyświetleń otrzymali 745 kliknięć. Z kolei druga z kampanii „Siemianowice” zakończyła się z CTR wynoszącym zaledwie 0.99% ,a zamierzali osiągnąć CTR na poziomie 10%. Wynik 0.99% CTR został wygenerowany przez 5 kliknięć na 506 wyświetleń.

CPC również nie ukształtował się tak jak planowali na  0.18 USD, a osiągnął aż 0.27 USD. Kampania ruszyła dnia 15 marca 2010 roku natomiast skończyła się 7 kwietnia 2010 roku. W czasie trwania kampanii mieli do zagospodarowania 200 USD, które podzielili pomiędzy dwie kampanie: kampanię „Sanavita”, która dysponowała budżetem 10 USD dziennie oraz kampanię „Siemianowice”. Każda z  tych kampanii była podzielona na grupy reklam, a większą ilość ad grup posiadała kampania „Sanavita”. Jedną z nich była „fizjoterapia”, która osiągnęła CTR rzędu 2.17% i średni CPC 0,32$. Maksymalny CPC poszczególnych słów kluczowych był modyfikowany w zależności od ich popularności oraz od danych jakie udało się uzyskać z raportów generowanych przez AdWords.

Dzięki codziennemu kontrolowaniu kampanii oraz dzięki analizie raportów mogli uzyskać informacje, o których normalnie nie mieliby pojęcia. Kolejną grupą reklam był „gabinet masażu”, który wygenerował najlepszy CTR spośród wszystkich grup, a mianowicie 7.94%, a średni CPC ukształtował się na poziomie 0.19 USD. W tym przypadku CPC poszczególnych słów także modyfikowaliśmy w zależności od popularności słowa oraz przy pomocy raportów. „Masaże”, jako kolejna grupa reklam, wiąże się z największą liczbą wyświetleń, gdyż aż 39 790 oraz z  najwyższym kosztem łącznym wynoszącym 108,81 USD, a CTR ukształtował się na poziomie 0,98% a średni CPC wyniósł 0,28$. Kolejna grupa reklam, a mianowicie „masaże specjalistyczne” osiągnęły CTR rzędu 0.92% oraz średni CPC 0,20 USD. „Uszy” jako następna grupa reklam osiągnęła CTR wynoszące 7.59%  oraz średni CPC 0.11 USD. Ostatnią ad grupą w kampanii „Sanavita” są „zabiegi”, które uzyskały CTR na poziomie 6,55%  oraz średni CPC 0,17$. Kampania „Sanavita” była bardziej rozbudowana i dysponowała większym budżetem niż kampania „Siemianowice”, w związku z czym z tej drugiej wydzielili jedynie jedną grupę reklam o nazwie  „Siemianowice”. Wygenerowała ona identyczny CTR jak cała kampania, a średni CPC wyniósł 0,26 USD.

Ewolucja kampanii:

W kampanii podczas jej trwania wprowadzili kilka zmian, które miały na celu jej udoskonalenie i zwiększenie wskaźników. Pierwsze zmiany wiązały się z podnoszeniem stawek CPC, po to by uzyskać możliwie jak najwyższe miejsce w wynikach wyszukiwania. Ostatecznie doprowadziło to do uzyskania średniej pozycji wszystkich grup reklamowych na poziomie 2,2 miejsca, przy nie za wysokich kosztach CPC. Następną poważną zmianą było wyłączenie sieci kontekstowej. Celem kampanii była jak największa liczba odwiedzin, a wiązało się to z faktem, że salon pani Nowakowskiej nie ma jeszcze wyrobionej marki. Wyłączenie sieci kontekstowej pozwoliło wyeliminować niepotrzebne wyświetlenia i skupić się na podnoszeniu CTR w  wynikach wyszukiwania.

Jedną z najbardziej poważnych zmian wprowadzonych, było całkowite przemodelowanie jednej grupy reklam. Podzielenie kampanii z dwóch grup reklamowych na sześć spowodowało większą przejrzystość wyników poszczególnych reklam i lepsze ich dopasowanie. Kolejną istotną zmianą było wyłączenie optymalnego wyświetlania reklam. Dzięki temu mogli zobaczyć, które reklamy mają wysoki CTR w większym okresie czasu, co okazało się bardziej miarodajne. Mogli w ten sposób wybrać najlepsze reklamy. Ostatnią zmianą było ustawienie harmonogramu na podstawie wygenerowanego raportu, co pozwoliło zlikwidować wyświetlenia bez kliknięć o nietypowych godzinach nocnych. Wprowadzone zmiany przede wszystkim usprawniły zarządzanie kampanią, przede wszystkim dzięki większej przejrzystości. Zlikwidowali niepotrzebne wyświetlenia oraz udało się uzyskać wysoką pozycję w wynikach wyszukiwania. Przemodelowanie kampanii zwiększyło CTR dzięki lepszemu dopasowaniu reklam oraz wskazało nam głównego faworyta kampanii oraz słabsze grupy reklam. Optymalne wyświetlanie reklam pozwoliło na ocenę ich skuteczności oraz optymalizację.

Kluczowe wyniki:

Tak jak było to już wspomniane we wcześniejszej części raportu konto AdWords składało się z dwóch głównych kampanii: „Sanavita” i „Siemianowice”, a podstawowe dane załączone są w tabeli. Należy jednak wspomnieć, że konwersje były ustawione na kliknięcia w poszczególne zakładki na stronie. W menu AdWords ustawili, że celem będzie kliknięcie w zakładkę kontakt na stronie głównej oraz sprawdzenie dojazdu do gabinetu masażu. Ważnym aspektem całej kampanii były  różne ad grupy, które były podzielone według usług jakie są świadczone w gabinecie pani Nowakowskiej. W taki sposób uzyskali 6 grup reklam w kampanii „Sanavita”, których lista z najważniejszymi danymi załączona jest w tabeli.

Kampania „Siemianowice” z kolei posiadała jedną grupę reklam. Przy okazji grup reklam należy wspomnieć, że nie od samego początku posiadali taką ilość ad grup. Jednak wraz z rozwojem wiedzy o usłudze AdWords oraz po rozmowach z właścicielką gabinetu, która przekazała im dokładną listę usług postanowili zmienić ilość grup z 2 do 6 w kampanii „Sanavita”, a była to  kampania promującą usługi i zawartość strony. Oczywiście nie tylko grupy reklam ulegały zmianie lecz także słowa kluczowe, a ich CPC był regularnie zmieniany tak, by były one efektywne. Poprzez częste zmiany CPC oraz poprzez obserwację raportów uzyskali następujące wyniki efektywności  poszczególnych słów. Słowami kluczowymi o najwyższym CTR były „masaż stawów” oraz „masaż uciskowy”, które uzyskały po 50% CTR, a  ilość wyświetleń zarówno w jednym jak i drugim słowie była taka sama czyli 2.

Oczywiście było wiele słów, które osiągały znacznie niższy CTR natomiast liczba wyświetleń była znacznie większa. Najczęściej wyświetlane było słowo „masaż”  aż 7 914, także „rehabilitacja” była bardzo popularna, ponieważ pojawiła się 5 049. Słowa, które wyświetlały się najczęściej miały najwięcej kliknięć  i odpowiednio  „masaż”  został kliknięty 168 razy, a  „rehabilitacja” 110.  Znaczna ilość słów kluczowych zanotowała niestety wszystkie współczynniki na poziomie równym 0 i są to słowa z kampanii „Sanavita”:  „fizjoterapia ćwiczenia”, „fizjoterapia zabiegi”, „zabiegi śląsk”,  „centrum masażu”, „skuteczny masaż”, „masowanie stawów”, „pedicure leczniczy Kraków”,  „masaże specjalistyczne”,  „masowanie dzieci”,  „masaż przeciwbólowy”,  „masaż cetryfugalny”,  „zabiegi czyszczenia uszu”, „zabiegi relaksujące”. W kampanii „Siemianowice” również pojawiły się takie słowa mające wszystkie współczynniki równe 0: „masaż siemianowice”, „masaż głowy”, „masaż ciała”, „masaż relaksujący”, „masaż wyszczuplający”, „masaż sportowy”,  „masaż odchudzający”,  „masaż klasyczny”, „masaż leczniczy”, „shantala”.

Wnioski:

Podsumowując, kampania nie osiągnęła wszystkich zamierzonych celów, jednak wyciągnęli z niej wiele pouczających wniosków. Dowiedzieli się, że sieci kontekstowe służą głównie do kreowania wizerunku i generują stosunkowo mały CTR. Podczas modelowania kampanii na początku popełniliśmy błąd, tworząc mało grup reklamowych, ponieważ więcej grup pozwala na bardziej ścisłe dopasowanie reklamy z użyciem słów kluczowych, które to były chętniej klikane. Udało im się przekroczyć zamierzony CTR, a także dobrze rozdysponować budżet, gdyż wydawali równe dzienne stawki. Planowany CPC co prawda przekroczyli, ale nieznacznie. Co również ważne, nauczyli się zarządzać harmonogramem aby wydawać cały dzienny budżet w ciągu całego dnia. Za każdym razem wyciągali wnioski z raportów, starając się w pełni wykorzystać potencjał kampanii. Ponadto zobaczyli, w jaki sposób budować reklamy aby przynosiły większy efekt. Najsłabszym ogniwem okazała się druga kampania „Siemianowice” i stąd wniosek, iż  na przyszłość nie powinno się tworzyć osobnej kampanii dla tak małego obszaru.

Rekomendacje:

Jak można przeczytać we wcześniejszych częściach raportu, promocja gabinetu masażu i fizjoterapii pani Elżbiety Nowakowskiej odniosła mały sukces i spotkała się ze sporym odzewem ze strony klientów, którzy dzięki nowej metodzie promocji mieli szansę dowiedzieć się o profesjonalnym gabinecie, nie wychodząc z domu. Mamy nadzieje, że firma pani Nowakowskiej jeszcze nie raz będzie próbowała zdobywać klientów przy pomocy usługi AdWords. Oczywiście nowe kampanie powinny być wolne  od błędów jakie zostały popełnione w czasie pierwszego podejścia do kreowania reklam przy pomocy narzędzi Google. Ważne jest także, by strona internetowa firmy została wzbogacona w dodatkowe informacje związane ze zdobywaniem klientów. Strona sanavita.pl z całą pewnością zyskałaby większą wiarygodność, gdyby zostały na niej zamieszczone zdjęcia przedstawiające masażystkę, salon i wyposażenie. Dzięki temu każdy potencjalny klient wiedziałby dokładnie czego może oczekiwać i jakie są warunki panujące w gabinecie pani Elżbiety.

Nauka

Cele nauczania:

Gdy w naszym planie zajęć pojawił się przedmiot Marketingu w Internecie, każdy oczekiwał kolejnego przedmiotu, który wymusi na nas kilkugodzinne odwiedziny biblioteki w poszukiwaniu lektur dotyczących e-marketingu. Jednak na pierwszych zajęciach usłyszeliśmy o konkursie Google Online Marketing Challenge, co spowodowało, że wizja nudnego przedmiotu przeobraziła się we wspaniałą serię praktycznych zajęć. Kampanie AdWords niektórym z nas nie były obce, lecz w rzeczywistości poprzedniego zetknięcia się z nimi nie można było zaliczyć do udanych. Dzięki zajęciom otrzymaliśmy szansę na podszkolenie się w tej kwestii. Ciekawe zajęcia, praktyczna lekcja kampanii AdWords, rywalizacja no i oczywiście szansa na nagrody wydały się każdemu z nas bardzo motywującymi czynnikami do aktywnego działania. Oczekiwania co do konkursu w naszej grupie nie były jednakowe. Część osób miała nadzieję na ogólne poznanie zagadnień dotyczących kampanii, nie wiążąc z tym jakichś konkretnych celów i nadziei. Inne osoby z kolei, które miały wcześniej styczność z e-biznesem, chciały rozwinąć swoje umiejętności w tej dziedzinie i poznać technik tworzenia, administrowania oraz oceniania kampanii tak by w bliskiej być może wykorzystać to w prowadzeniu własnej działalności.

Dynamika grupy:

Nasza grupa okazała się być bardzo zgraną i co również ważne współpraca układała się bardzo dobrze. Dosyć szybko podjęliśmy wspólnie decyzję odnośnie konkretnej strategii działania oraz współpracy z firmą. W skład grupy początkowo wchodziło 5 osób, lecz jeden z naszych kolegów nie dotrwał do końca, co wiązało się z małymi trudnościami, a mianowicie z nowym podziałem obowiązków  i większą ilością pracy. Każdy z nas otrzymał swój zakres odpowiedzialności, co przyczyniło się to tego, że nasze działania były dobrze skoordynowane i nie było żadnych niedomówień.

Client dynamics:

Firma, z którą nawiązaliśmy współpracę to salon masażu w Siemianowicach Śląskich. Właścicielka salonu nie posiadała wcześniej nawet strony WWW, a więc salon praktycznie nie istniał w sieci, w związku z czym na potrzeby kampanii jeden z naszych członków zbudował stronę: http://www.sanavita.pl. Dużą trudnością był fakt, że domena była nowa i musieliśmy czekać cierpliwie na indeksację strony w Google. Zaletą z całą pewnością była pełna kontrola nad treścią i strukturą strony, a Pani Elżbieta dostarczyła tylko potrzebne informacje (opisy zabiegów i dane kontaktowe). Nie mieliśmy żadnych problemów jeżeli chodzi o optymalizację strony oraz o wstawienie kodów Google Analitycs, czy kodów liczących konwersje. Z kolei jeżeli chodzi o nastawienie właścicielki salonu do naszej kampanii to nie było ono entuzjastyczne, pani Elżbieta podchodziła do tego z dystansem. Uważała bowiem, że strona internetowa w żaden sposób nie pozwoli jej pozyskać nowych klientów i traktowała ją jako pewien dodatek bez większego znaczenia, co dla nas nie było też w żaden sposób motywujące. Jednak co ważne i co uważamy za nasz ogromny sukces jest to, iż pani Nowakowska zmieniła całkowicie swoje podejście już po kilku dniach od rozpoczęcia kampanii.

Rekomendacje:

W trakcie realizacji kampanii mogliśmy się wiele nauczyć, a popełniane przez nas błędy skłoniły nas do refleksji i wiemy co w przyszłości powinniśmy poprawić. Poważnym naszym niedociągnięciem był falstart spowodowany nieświadomym uruchomieniem kampanii przed czasem. Na tak poważnym błędzie sporo się nauczyliśmy, a przede wszystkim w przyszłości będziemy bardziej ostrożni. Oprócz tego popełniliśmy kilka drobnych, ale znaczących błędów, na przykład jeśli chodzi o ustawienie sieci partnerskich. Wynikało to głównie z naszego niedouczenia i z pewnością przy następnej kampanii takie pomyłki nie miałyby miejsca . Dobór słów kluczowych był stosunkowo dobry, ale oczywiście był on korygowany w trakcie trwania kampanii, gdyż naszym zdaniem drobne poprawki podczas realizacji kampanii są nieuniknione i polepszają wyniki.

Reklamy