Pierwszaki i Vertex wyszli na prostą

Głównym celem kampanii było zwiększenie sprzedaży oraz rzeczywistej liczby klientów firmy Vertex S.A. Nasze ambicje sięgały wskaźnika CTR na poziomie około 3% oraz około 40 kliknięć dziennie. Uruchomiliśmy jedną kampanię w której umieściliśmy grupy reklam odpowiadające gamie produktów oferowanych przez firmę Vertex. Kampania trwała od 5 do 26 maja i początkowo funkcjonowała na terenie całej Polski. Założeniem było wydanie całości budżetu w przeciągu 21 dni, co dawało około 9 US$/dzień.

Tygodniowe wyniki naszej kampanii przekroczyły nasze oczekiwania. Średni CTR wynosił 4,91% przy 11671 wyświetleniach i 573 wyświetleniach, co daje około 1600 wyświetleń oraz 81 kliknięć dziennie. Wprowadzone zmiany dotyczące zakresu terytorialnego wyświetlanych reklam, preferencji pozycji oraz CPC owocowały wzrostem wskaźnika CTR. W 3 tygodniu trwania naszej kampanii średni CTR wynosił 6,38% przy 13450 wyświetleniach i 858 kliknięciach. Wyniki 3 tygodniowej kampanii były dla nas zadowalające gdyż średni CTR na cały okres trwania kampanii wynosił 5,20% przy 39157 (1846 dziennie) wyświetleniach i 2038 (97 dziennie) kliknięciach. Porównując końcowy poziom CTR do poziomu opisanego w pre-campaign strategy możemy uznać, że kampania przekroczyła nasze oczekiwania.

Pod względem współczynnika CTR najskuteczniejszą grupą reklam okazała się grupa „bramy garażowe”, gdzie wskaźnik osiągnął poziom 9% przy średniej pozycji 5,5. Natomiast najgorszą grupą okazała się grupa „bramy przemysłowe” gdzie współczynnik wynosił 1,83% przy średniej pozycji 7,7.

Podczas projektowania kolejnej kampanii dla firmy Vertex S.A. zalecilibyśmy zwrócić uwagę na dobór słów kluczowych oraz ustalenie preferencji pozycji tak, aby reklama była lepiej widoczna. Istotną zaletą w tworzeniu kampanii jest także odpowiednie rozplanowanie budżetu dziennego. Należałoby się także zastanowić na użyciem dynamicznych nagłówków oraz ograniczeniem zasięgu terytorialnego kampanii. Nie należy pozostawiać kampanii samej sobie. Ciągła aktualizacja i nanoszenie poprawek powinno przynieść oczekiwane efekty.

Campaign overview

Celem naszej kampanii AdWords było zwiększenie sprzedaży oraz rzeczywistej liczby klientów firmy Vertex S.A., zwiększenie liczby odwiedzin witryny naszego klienta, zwiększenie czasu spędzonego na niej oraz osiągniecie ogólnego wskaźnika CTR na poziomie 3%. Nasza kampania trwała 21 dni (od 05.05.10 do 26.05.10) w ciągu których wykorzystaliśmy nasz cały zaplanowany budżet wynoszący 200$. Na potrzeby kampanii stworzyliśmy następujące grupy reklam: „Bramy”, „Bramy garażowe”, „Bramy przemysłowe”, „Żaluzje pionowe”, „Żaluzje poziome”, „Żaluzje”, „Rolety zewnętrzne”, „Rolety materiałowe”, „Markizy” oraz „Moskitiery”.

Evolution of your campaign strategy

W czasie trwania naszej kampanii przeprowadzaliśmy zmiany mające na celu jej optymalizację oraz poprawę wyników. Nasze pierwsze zmiany polegały na edycji treści reklam oraz dodawaniu nowych słów kluczowych, chcieliśmy w ten sposób zachęcić potencjalnych klientów do zapoznania się ofertą firmy Vertex S.A..

Naszym kolejnym posunięciem było wstrzymanie wyświetlania części reklam, które jako słowo kluczowe posiadały nazwę miasta, oraz cechowały się niskim współczynnikiem CTR. Zdecydowaliśmy się również na zwiększenie maksymalnego CPC dla niektórych słów kluczowych, gdyż ustawiona przez nas na początku kampanii stawka (0,20$) okazała się zbyt niska. Po pięciu dniach trwania kampanii, przeprowadziliśmy wstępną analizę dotychczasowych osiągnięć, w wyniku której zdecydowaliśmy się zmienić czasowy rozkład kosztów wyświetlania reklam.

Takie posunięcie było spowodowane zbyt szybkim wyczerpywaniem się środków finansowych przewidzianych na jeden dzień, które wynosiły 9$. Dziesiątego dnia trwania kampanii podjęliśmy decyzję o zmianie terytorialnego zasięgu kampanii. Dotychczas kampania obejmowała całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednak słabe zainteresowanie ofertą naszego klienta w pewnych regionach kraju, sprawiło iż zrezygnowaliśmy z prowadzenia kampanii na ich terenie. Były to województwa: Opolskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie oraz Zachodniopomorskie.

Key results

Po zakończeniu całej kampanii CTR wyniósł 5,2%, a zatem zrealizowaliśmy jeden z naszych głównych celów, którym było osiągnięcie wskaźnika CTR na poziomie 2-3%.

Koszt całej kampanii wyniósł 200,09 USD. Z kolei CPC wyniosło 0,10 USD, co okazało się stawką dwukrotnie niższą od oczekiwanej. Ważnym aspektem całej kampanii były różne grupy reklam, które były podzielone według produktów oferowanych przez naszą firmę. W taki sposób uzyskaliśmy 10 grup reklam, których lista z najważniejszymi danymi załączona jest w tabeli nr 1. Łącznie z wszystkich grup reklam nasza kampania wygenerowała 2038 kliknięć oraz 39 157 wyświetleń. Największy udział w tych rezultatach miała grupa reklam „Bramy garażowe”, która wygenerowała 615 kliknięć oraz 6664 wyświetleń. Do grupy tej przypisane zostały następujące słowa kluczowe: ”bramy garażowe cennik”, ”bramy cennik”, ”bramy garażowe uchylne”, ”bramy garażowe producent”. Te słowa kluczowe miały największe poziomy wyświetleń. Do nieefektywnych słów kluczowych należały słowa związane ogólnie z bramami garażowymi m.in.: „bramy do garażu”, „bramy rezydencjalne” oraz „bramy garażowe”.

Słowami kluczowymi o najwyższym CTR były „cennik markiz” oraz „żaluzje Częstochowa”, które uzyskały odpowiednio 41,67% oraz 21,21% CTR, a ilość wyświetleń wynosiła 12 oraz 33. Oczywiście było wiele słów, które osiągały znacznie niższy CTR natomiast liczba wyświetleń była znacznie większa. Najczęściej wyświetlane było słowo „moskitiery” aż 3 449, także „żaluzje” było bardzo popularne, ponieważ pojawiło się 3 113. Słowo „moskitiery” osiągnęło 188 kliknięć, przez co uzyskany CTR dla tego słowa wynosił 5,45%. Dla słowa „żaluzje” współczynnik CTR wyniósł tylko 2,22%, dlatego w czasie kampanii to słowo zostało wyłączone. Znaczna ilość słów kluczowych zanotowała niestety wszystkie współczynniki na poziomie równym 0, również istniały słowa o bardzo niskim CTR, które dosyć szybko wyłączaliśmy z naszej kampanii. Należą do nich m.in.: „plisy”, „bramy kraków”, „bramy uchylne”, „vertex”, „bramy segmentowe”, „bramy przemysłowe”.

Conclusions

Podsumowując całą naszą kampanię, możemy śmiało stwierdzić, że osiągnęliśmy nasze zamierzone cele oraz wyciągnęliśmy mnóstwo wniosków dotyczących prowadzenia kampanii AdWords.

Podczas tworzenia kampanii na początku popełniliśmy błąd, tworząc wszystkie reklamy jako statyczne. Dopiero po kilku dniach wprowadziliśmy modyfikacje, które pozwoliły na korzystanie z KeyWord Insertion Tool, co znacznie poprawiło nasze wyniki. Udało nam się przekroczyć zamierzony CTR, a także dobrze rozdysponować budżet, gdyż wydawaliśmy równe dzienne stawki. Ciekawostką może być fakt, iż nasz CPC wyniósł tylko 0,10 USD, a planowany CPC założyliśmy na poziomie 0,20 USD. Wpłynęło to korzystnie na naszą kampanię, gdyż mogliśmy uzyskać znacznie więcej kliknięć. Za każdym razem wyciągaliśmy wnioski z raportów, starając się w pełni wykorzystać potencjał kampanii. Ponadto zobaczyliśmy, w jaki sposób budować reklamy oraz dobierać słowa kluczowe, aby przynosiły jak najlepszy efekt. Najsłabszym ogniwem okazała się nasza grupa reklamowa „Bramy przemysłowe”, która osiągnęła tylko 14 kliknięć i współczynnik CTR na poziomie 1,83%. Wnioskujemy z tego, że jest to produkt rzadko poszukiwany poprzez sieć internetową.

Nasze reklamy wyświetlały się na średnio na pozycji 5,4, co nie jest wynikiem nas zadowalającym. Dlatego włączyliśmy preferencję pozycji, która miała podwyższyć pozycje reklam kosztem większego CPC. Efekt włączenia tego ustawienia nie był jednak dla nas zadowalający, dlatego zdecydowaliśmy się ręcznie ustawić preferowane pozycje, najczęściej 1-5, co znacznie obniżyło średnią pozycję (Wykres 2 – od 19 maja).

Future Recommendations

Promocja firmy Vertex S.A. odniosła sukces, który przełożył się na zwiększenie ilości odwiedzin strony. Mamy nadzieję, że wskazana firma jeszcze nie raz skorzysta z Google AdWords tworząc kampanię pozbawioną błędów popełnionych przez nas. Należy zwrócić uwagę na dobór słów kluczowych na takie, które szczegółowo opisują wymagania klientów. Kluczowe jest również stworzenie interesujących i wyróżniających się tekstów reklamowych, zaadresowanych do konkretnych odbiorców, wskazujących także na aktualne promocje czy nowości w ofercie ośrodka. Należałoby także zadbać o większą spójność informacji na stronie, gdyż nie każdy odnośnik z reklamy przenosił potencjalnego klienta na stronę zawierającą szczegółowe informacje o reklamowanym produkcie. Może to prowadzić do pewnej dezorientacji – klient poszukując informacji na temat wybranej usługi, nie znajduje jej na danej podstronie, przez co może opuścić naszą witrynę.

LEARNING COMPONENT

Kampania Google AdWords była dla nas istotnym wydarzeniem. Mieliśmy okazję współpracować z realną firmą, co podczas studiów jest dość ciekawym doświadczaniem, oraz okazją do zapoznania się ze sferą marketingu internetowego. Mieliśmy nadzieje na poznanie wszystkich możliwości oferowanych przez pogram AdWords, a także na zrozumienie procesu budowy kampanii internetowej dla konkretnej branży. Zdobyte doświadczenie z na pewno przyda się nam w przyszłej karierze i zachęci do korzystania z narzędzi proponowanych przez Google.

Dużym plusem konkursu jest finansowanie kampanii przez Google, nie powodowało to niepotrzebnej presji niepowodzenia i stworzyło nam doskonałe warunki do wypróbowania poszczególnych narzędzi oraz wprowadzenia ciekawych pomysłów. Jednym z elementów, o których nie wiedzieliśmy od początku było ograniczenie wyświetlania reklam ze względu na jej pozycje. Funkcja ta okazała się dosyć istotna, po zmianach nasze notowania poprawiły się znacząco. Dosyć sporym zaskoczeniem okazały się także dla nas słabe notowania poszczególnych grup reklam, w których pokładaliśmy spore nadzieje. Według wcześniejszych informacji miały generować sporą ilość kliknięć. Problemem okazała się zbyt duża ilość słów kluczowych, co spowodowało szybkie wyczerpanie się funduszy i stosunkowo marne wyniki.

Po sukcesywnych korektach doszliśmy do odpowiedniego zakresu słów, który gwarantował dobre notowania. Było to dla nas bardzo pouczające, ponieważ właśnie ta lista ma największy wpływ na kampanię. Wiedza na temat właściwego doboru słów kluczowych na pewno przyda się w przyszłości i w budowie dalszych kampanii internetowych. Ważnym elementem, który był w planach od samego początku było odpowiednie zawężenie wyświetlanie reklam pod względem terytorialnym. Dało to nam informacje na temat rozlokowania największej ilości potencjalnych klientów. Ogólnie rzecz biorąc nie spodziewaliśmy się, że trzeba będzie przywiązać aż tak wielka wagę do szczegółów, które okazały się mieć kluczowe znaczenie w całej kampanii. Bardzo ważne okazały się również korekty, reakcje na wyniki i ewentualne przebudowy. Ponieważ nasze przedsięwzięcie było debiutem, założyliśmy wcześniej konieczność wprowadzenia, sporych zmian.

Dobrze skoordynowana praca grupowa ma kluczowe znaczenie. Początkowo sprawy nie układały się dosyć pomyślnie. Nasza grupa miała problemy ze właściwym zgraniem, oraz z zatwierdzeniem ostatecznego projektu. Głównym tematem sporów była właściwa ilość grup reklam, co bezpośrednio wpływało na strukturę naszego przedsięwzięcia. Po kilku naradach i głębszej analizie problemu, jak i samego narzędzia doszliśmy do porozumienia. Budowa całej kampanii po raz pierwszy nie jest łatwym zadaniem, podejrzewamy, że w przyszłości uniknęlibyśmy podobnych problemów. Jednak trzeba było wspólnie przejść przez trudny okres przygotowawczy. Także nie wszyscy członkowie zespołu mieli zamiar brać czynny udział w kampanii, jednak problem ten został w dość krótkim czasie rozwiązany.

Warte nadmienienia jest również, iż wszyscy członkowie zespołu mieszkają stosunkowo daleko od siebie. Ustalenie właściwych terminów spotkań, które odpowiadałyby każdemu nastręczyło nam wielu problemów. Wiadomo, iż nie można rozwiązać wszystkiego poprzez Internet i niektóre sprawy wymagają dłuższej narady. Podsumowując prace w naszej grupie można ja uznać za głęboko owocną, po wcześniejszych problemach, doszliśmy do porozumienia i wspólnie podejmowaliśmy kluczowe decyzje. Co naszym zdaniem wpłynęło na dość dobry ostatecznych wynik. Podczas kontaktu z firmą nie napotkaliśmy absolutnie na żadne problemy. Mieliśmy pozostawione szerokie pole do popisu i nie zostały nam narzucone żadne specjalne wytyczne dotyczące struktury projektu. Osoba pełniąca funkcje informatyka, dostarczała nam niezbędnych informacji oraz rożnych pomocy, potrzebnych podczas pracy. Mogliśmy liczyć także na pomoc ze strony firmy, oraz na ewentualne sugestie dotyczące modyfikacji kampanii.

Nie mogliśmy narzekać również na dostęp do strony internetowej, nasze wnioski i przemyślenia zostały uwzględnione do późniejszej realizacji. Naszą współpracę z Vertex S.A. zapamiętamy jako bardzo dobrą. Zarówno kontakt jak i przygotowanie techniczne z ich strony było wzorowe, oraz godne do naśladowania. Firmie na przyszłość zalecamy prowadzenie dalszej kampanii internetowej za pomocą Google AdWords. Z naszych analiz wynika, że w obecnych realiach jest to w stu procentach opłacalny wydatek, powodujący wzrost zainteresowania produktem jak i samą firmą. Naszymi głównymi wskazówkami są: specjalizacja poszczególnych promowanych produktów, ograniczenia wyświetlenia reklam ze względu na zakres terytorialny, jak i bieżąca analiza wyników i ciągłe poprawki.

Dużym błędem jest robienie jednej ogólnej kampanii i pozostawienie jej samej sobie, niemal na pewno nie przyniesie to oczekiwanych efektów. Dodatkowo radzimy korzystać tylko z najpopularniejszej formy reklamy w wyszukiwarkach. Według nas pozostałe formy reklamy nie jest jeszcze w znaczący sposób rozbudowany. Ostatecznie stwierdzamy, że narzędzie proponowane przez Google jest doskonałym instrumentem do promocji firmy. Jednak wymaga ono podstawowej wiedzy ze strony koordynatora, oraz bacznej uwagi podczas jej rozwoju. Uwzględniając wszystkie wskazówki, późniejszej inwestycje na pewno okażą się opłacalne dla firmy, a poniesione koszty zwrócą się ze sporą nawiązką.

Reklamy